Piperaceae - Piper family


 
back
 
Peperomia cordilimba-Ecuador (?)

Peperomia dauleana-Rio Daule-Peperomia-Ecuador (?)

Peperomia degeneri-Degener's Peperomia-Kalua'aha-Valley / Moloka'i / Hawai'i Islands

Peperomia glandulosa-Glanduled Peperomia-Ecuador (?)

Peperomia guayaquilensis-Guayaquil Peperomia-Ecuador (?)

Peperomia leucorrhachis-Ecuador (?)

Peperomia litana-Río Lita Peperomia-Ecuador (?)

Peperomia micromerioides-Ecuador (?)

Peperomia mitchelioides-Ecuador (?)

Peperomia parvilimba-Ecuador (?)

Peperomia petraea-Rock Peperomia-Ecuador (?)

Peperomia pichinchae-Pichincha Peperomia-Ecuador (?)

Peperomia pululaguana-Pululahua Peperomia-Ecuador (?)

Peperomia rossii-Ross' Peperomia-Christmas Island / Australia (?)

Peperomia stenostachya-Narrow-spiked Peperomia-Ecuador (?)

Peperomia tablahuasiana-Tablahuasi Peperomia-Ecuador (?)

Piper angamarcanum-Angamarca Piper-Ecuador (?)

Piper baezanum-Baeza Piper-Ecuador (?)

Piper bullatifolium-Pustule-leaved Piper-Ecuador (?)

Piper candollei-Candolle's Piper-Ecuador (?)

Piper clathratum-Latticed Piper-Ecuador (?)

Piper gualeanum-Gualea Piper-Ecuador (?)

Piper hydrolapathum-Santo Domingo Piper-Ecuador (?)

Piper manabinum-Manabí Piper-Ecuador (?)

Piper molliusculum-Ecuador (?)

Piper platylobum-Ecuador (?)

Piper poscitum-Ecuador (?)

Piper stipulosum-Stipulose Piper-Ecuador (?)

Piper subnitidifolium-Naranjito Piper-Ecuador (?)

Piper trachyphyllum-Rough-leaved Piper-Ecuador (?)

Piper wibomii-Wibom's Piper-Ecuador (?)