Pseudococcidae - Mealy Bugs


 
back
 
Clavicoccus erinaceus-Nihoa, O'ahu / Hawai'i Islands

Phyllococcus oahuensis-O'ahu / Hawai'i Islands