Sapotaceae - Sapote family


 
back
 
Chrysophyllum januariense-Rio de Janeiro / Brazil

Madhuca insignis-Karnataka / India

Pouteria stenophylla-Rio de Janeiro / Brazil

Pradosia argentea-Peru

Pradosia glaziovii-Rio de Janeiro / Brazil

Pradosia mutisii-Colombia
 
for more information see here