Tabanidae - Deer Flies; Horse Flies; Yellow Flies


 
back
 
Asaphomyia texensis-Texas Asaphomyian Tabanid Fly-Texas / USA

Stonemyia volutina-Volutine Tabanid Fly-California / USA